HEMOSTAZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMOSTAZA

zespół mechanizmów po­wstrzymujący krwotok z uszkodzonego naczynia krwionośnego oraz warunkujących utrzyma-
nie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płyn­nym. Jest wynikiem współdziałania elementów ściany naczynia, płytek krwi i białkowych czyn­ników zawartych w osoczu krwi. ich działanie jest w warunkach prawidłowych równoważo­ne mechanizmami hamującymi H. i usuwający­mi jej skutki (usuwanie skrzeplin). Jej zaburzenia prowadzić mogą do krwawień (skaza krwotocz­na) lub zakrzepów. Czynniki naczyniowe ogra­niczają krwawienie poprzez skurcz naczynia w miejscu uszkodzenia (dodatkowo wynaczyniona krew gromadząc się w okolicznych tkan­kach uciska na naczynie). Działanie płytek krwi i osoczowych czynników krzepnięcia powoduje powstanie czopu hemostatycznego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.