HEMOKRYNIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMOKRYNIA

wydzielanie produktów gru­czołowych wprost do krwi. Jest zjawiskiem charakterystycznym dla gruczołów wydziela­nia wewnętrznego (dokrewnych) nie mających przewodów wyprowadzających.
HEMOLITYCZNY ODCZYN - odczyn poprze­toczeniowy, odczyn cytotoksyczny; po przeto­czeniu krwi lub preparatów krwiopochodnych dochodzi do hemolizy krwinek czerwonych biorcy. Przyczyną są reakcje immunologicz­ne - niezgodność w zakresie układu ABO, nie hemolityczny odczyn gorączkowy. Odczyn ten częściej występuje w przypadku przetaczania wielokrotnego krwi, licznych ciąż.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.