HEMOGLOBINURIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMOGLOBINURIA

obecność w moczu hemoglobiny (ciemnobrązowa barwa moczu) z rozpadłych krwinek czerwonych, może do­prowadzić do uszkodzenia nerek. W oparze­niach wynika z uszkodzenia krwinek. W zimnej napadowej H. rozpad krwinek pojawia się po ekspozycji na zimno (może mieć charakter lo­kalny: mycie rąk w zimnej wodzie, picie zimnej wody lub uogólniony). Przyczyną jest obecność przeciwciał łączących się z krwinkami w ni­skiej temperaturze i powodujących ich rozpad po podgrzaniu (kiła, niektóre choroby wiruso­we, bez uchwytnej przyczyny). Objawia się sil­nym bólem w plecach i w kończynach dolnych, bólem głowy, wymiotami, biegunką i niedokrwi­stością. W nocnej napadowej H. epizody hemo-lizy i H. pojawiają się podczas snu. Przyczyna tej rzadkiej choroby nie jest znana, a w jej prze­biegu wystąpić może ból brzucha i lędźwi, H., niedokrwistość, częste zakrzepy żylne. H. mar­szowa - pojawia się u osób ze znacznym skrzy­wieniem kręgosłupa lędźwiowego po długim marszu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.