HEMOGLOBINA - (Hb)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMOGLOBINA - (Hb)

białko złożone z czę­ści białkowej (globulina) i metaloporfiryny (hem). Składa się z 4 łańcuchów polipeptydowych. U człowieka, w erytrocytach występują: hemo­globina A (90% u dorosłych) i F (płodowa - ma zdolność do wiązania i oddawania tlenu przy niż­szych ciśnieniach parcjalnych gazu, co jest cha­rakterystyczne dla sytuacji krążeniowej płodu, po urodzeniu jej stężenie stopniowo obniża się, chyba że noworodek ma wadę siniczą serca). H. ma zdolność odwracalnego łączenia się z tle­nem (oksyhemomoglobina), dzięki czemu spełnia rolę przenośnika tlenu z płuc do tkanek, uczestni­czy także w transporcie dwutlenku węgla z tkanek do płuc. H. transportuje ponad 97% tlenu
Zobacz również, zioła HEMOGLOBINA - (Hb):
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.