HEMOFILTRACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMOFILTRACJA

krążenie krwi jest podobne do krążenia w czasie hemodializy; ultrafiltrację uzyskuje się stosując ujemne ciśnienie po ze­wnętrznej stronie błony lub częściowo hamując odpływ krwi, co zwiększa ciśnienie w przedzia­le krwi dializatora. Usunięty podczas H, nadmiar płynów musi być uzupełniony izotonicznym roz­tworem soli. Niezależnie od płynu usuwanego w procesie H. znajdujące się we krwi substancje osmotycznie czynne przechodzą w mniejszym lub większym stopniu przez błonę, zależnie od jej rodzaju. H wykonuje się: jako zabieg uzupeł­niający hemodializę - wykonuje się na godzinę przed jej rozpoczęciem (zmniejsza częstotliwość powikłań i skraca czas właściwej dializy) oraz u chorych z ostrą niewydolnością nerek, u któ­rych konieczne jest stosowanie dużych ilości płynów dożylnie
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.