HEMODYLUCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMODYLUCJA

zwiększenie zawartości pły­nów we krwi wywołujące wzrost objętości osocza i zmniejszenie masy krwinek. Jest efektem ubocz­nym stosowania wlewów dożylnych (kroplówek), często stosowany w przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego (mniejsza utrata elemen­tów morfotycznych).





Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.