HEMIZYGOTA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMIZYGOTA

osobnik męski w odniesieniu do cech sprzężonych z płcią (z chromosomem X). Nie posiada pary chromosomów płciowych (jak kobieta - XX), lecz posiada parę X i Y. Nie jest więc homozygotą ani też heterozygotą.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.