HEMISFEREKTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMISFEREKTOMIA

sporadycznie stosowa­ny zabieg operacyjnego usunięcia jednej z pół­kul mózgu (obecnie usuwa się korę mózgową z zachowaniem wzgórza i jąder pod korowych). Przyczynił się do poznania funkcji poszczegól­nych fragmentów mózgu, wskazując jednocze­śnie na samowystarczalność każdej z półkul oraz dużą plastyczność tkanki mózgowej umożliwia­jącej przejęcie funkcji ośrodków jednej półku­li przez drugą.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.