HEMIHIDROSIS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMIHIDROSIS

pocenie się jednej połowy cia­ła; jest objawem zniszczenia zwojów współczulnych po tej samej stronie. Często jest objawem ubocznym zabiegów operacyjnych prowadzą­cych do rozszerzenia naczyń tętniczych kosztem zniszczenia zwojów współczulnych (-> sympatektomia).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.