HEMIGASTREKTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMIGASTREKTOMIA

zabieg operacyjny polegający na częściowym wycięciu żołądka (ok. 50-60%) i połączeniu kikuta żołądka z dwu­nastnicą (wycięcie żołądka metodą Billroth I lub Rydygiera), a niekiedy (gdy nie jest możliwe ze­spolenie z dwunastnicą) z jelitem cienkim (Bill­roth II). Stosowana najczęściej w powikłaniach choroby wrzodowej żołądka, choć coraz rza­dziej z uwagi na dobre wyniki leczenia nowo­czesnymi lekami przeciwwrzodowymi.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.