HEMIBALIZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMIBALIZM

gwałtowne, ciągłe ruchy o cha­rakterze wyrzucania, obejmujące dogłowowe części kończyn, najczęściej górnych. Ogranicza­ją się do jednej strony. Są najczęściej objawem uszkodzenia podwzgórza po stronie przeciwnej. Przyczyną uszkodzenia jest z reguły niedokrwie­nie mózgu (udar). Wraz z gojeniem uszkodze­nia mózgu objawy K. mogą zmniejszać się lub zanikać.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.