HEMATOSPERMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMATOSPERMIA

obecność krwi w nasieniu; może być sporadycznym zjawiskiem bez podło­ża chorobowego np. w następstwie przedłużonej abstynencji seksualnej, częstym lub przerywa­nym stosunku seksualnym. Może być objawem zaburzeń krzepnięcia krwi lub zapalenia pęche­rzyków nasiennych jądra. Rzadko jest objawem choroby nowotworowej.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.