HEMAGLUTYNACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMAGLUTYNACJA

aglutynacja krwinek czer­wonych; zjawisko zlepiania się krwinek czer­wonych w obecności swoistych przeciwciał lub czynników nieswoistych (bakterie, wirusy, enzy­my drobnoustrojów). Odczyny hemaglutynacyjne mają bardzo szerokie zastosowanie w diagnosty­ce hematologicznej, m.in. w określaniu grup krwi, a także wykrywaniu innych antygenów i przeciw­ciał w surowicy krwi. Hemaglutynacja może być: czynna (odczyn Hirsta) lub bierna (odczyn Wale­ra-Rosego).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.