HEMADSORBCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEMADSORBCJA

zjawisko przylegania krwi­nek czerwonych do komórek zakażonych nie­którymi gatunkami wirusów w hodowlach in vitro. Stanowi podstawę do wykrywania zaka­żeń hodowli komórkowych np. paramyksowirusami.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.