HELLERA OPERACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HELLERA OPERACJA

zabieg polegający na na­cięciu dolnego zwieracza przełyku na odcinku kilku centymetrów przez dostęp z lewostronnej torakotomii. Stosowany w achalazji przełyku. Jej wyniki są lepsze niż po rozszerzaniu przełyku. Czasem łączona z zabiegiem fundoplikacji.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.