HELIKAZA-DNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HELIKAZA-DNA

enzym rozplatający podwój­ną helisę DNA podczas procesu jego replikacji. Proces ten odbywa się podczas replikacji DNA w procesie podziału komórki. Przesuwając się wzdłuż podwójnej helisy DNA ułatwia rozkrę­canie obu nici, tuż za nim następuje synteza no­wej nici DNA (—> deoksyrybonukleinowy kwas).


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.