HEKSACHLOROCYKLOHEKSAN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEKSACHLOROCYKLOHEKSAN

środek owa­dobójczy, dobrze wchłaniający się z przewodu pokarmowego zwłaszcza w obecności tłuszczu. Odkłada się w wątrobie i nerkach. Działa silnie pobudzająco, a następnie porażająco na ośrod­kowy układ nerwowy. Objawy rozpoczynają się po kilku godzinach.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.