HEINEGO-MEDINA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEINEGO-MEDINA CHOROBA

(poliomyelitis); ostre zapalenie rogów przednich rdze­nia, nagminne porażenie dziecięce. Jest to ostra choroba wirusowa wywołana przez wirusa typu polio. Człowiek jest jedynym naturalnym gospo­darzem wirusa polio, który wykazuje dużą zakaźność. Szerzy się przez bezpośredni kontakt z osobą chorą, szczególnie osobę o skąpo objawowym przebiegu choroby. Okres wylęgania choroby to 7-14 dni od zakażenia. Wirus wni­ka przez usta i namnaża się w migdałkach podniebiennych, przedostając do jelit daje objawy zaburzeń żołądkowo-jelitowych z gorączką. Objawy choroby mogą być poronne - obja­wy kataralne, niewielka gorączka, bóle gardła, wymioty. Pełnoobjawowa postać choroby ma przebieg dwufazowy - po okresie objawów nie­swoistych kataralnych, następuje ostra faza z za­atakowaniem ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego, z uszkodzeniem komórek nerwowych. Objawy to: wysoka gorączka, ból

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.