HEIMLICHA ZABIEG

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HEIMLICHA ZABIEG

-tzw. rękoczyn Heimlicha; jedna z najważniejszych procedur ratujących ży­cie, gdy dochodzi do całkowitego zamknięcia dróg oddechowych (zadławienia) przez ciało obce. Rękoczyn ten zwiększa ciśnienie w klatce
piersiowej, tym samym wspomaga kaszel. Ratow­nik staje od tyłu za osobą dławiącą się i obejmu­je ją pod pachami, kładąc jedną rękę zaciśniętą w pięść (powierzchnią od kciuka) w połowie odle­głości między pępkiem a wyrostkiem mieczyko-watym, drugą rękę kładzie na pierwszej - w takiej pozycji wykonuje silne uciśnięcia w kierunku do siebie i ku górze, co powoduje wzrost ciśnienia w klatce piersiowej. U nieprzytomnego dorosłego rękoczyn Heimlicha wykonuje się w inny sposób. Ratownik klęka nad poszkodowanym i przykła­da powierzchnię dłoniową nadgarstka jednej ręki w połowie odległości między pępkiem, a wy­rostkiem mieczykowatym, drugą rękę kładzie na pierwszej i wykonuje uciśnięcia w kierunku do głowy poszkodowanego i jego grzbietu. Zaleca się pięć uciśnięć w jednym cyklu. Jeśli próba usu­nięcia ciała obcego nie jest skuteczna, a upłynęło już 2-3 minuty (poszkodowany cały czas nie od­dycha, czyli jest niedotleniony) należy rozważyć inne metody: próbę przepchnięcia ciała obce­go głębiej - do jednego z oskrzeli, konikopunkcję (nakłucie błony pierścienno-tarczowej krtani) lub konikotomię (nacięcie błony pierściennotar­czowej).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.