HASSALA-CIAŁKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HASSALA-CIAŁKA

struktury występujące w części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym procesom de-generacyjnym, jak rogowacenie i wapnienie, są naciekane przez limfocyty, makrofagi i eozynofile, mogą nawet ulec martwicy. Ich liczba rośnie do okresu dojrzewania, potem się obniża.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.