HARVEY WILLIAM - (1578-1667)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HARVEY WILLIAM - (1578-1667)

angielski le­karz odkrywca krążenia krwi. Jako pierwszy użył zwrotu krążenie krwi, uznając, że krew płynie w naczyniach krwionośnych zawsze w tym samym kierunku, a centralnym punktem tego krążenia jest serce. Pod koniec życia zajął się badania­mi embriologicznymi, stał się autorem słynne­go zdania: omne vivum ex ovo (wszystko, co żyje, pochodzi z jaja). Przekreślił tym samym teorię samorództwa, według której miało powstawać robactwo i nieprzydatne do niczego zwierzęta stanowiące plagę ludzkości.
HASHIMOTO CHOROBA - wole limfocytowe (limfatyczne); przewlekłe zapalenie tarczycy z charakterystycznymi naciekami z limfocytów w jej miąższu. Jest częstą przyczyną niedoczyn­ności tarczycy. Częstsza u kobiet. Rozpoczy­na się zwykle pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Powodują je czynniki immunologiczne odpo­wiedzialne za agresję układu odpornościowego przeciwko własnej tkance. Często współistnie­je z innymi chorobami autoimmunologicznymi (niedokrwistość złośliwa, reumatoidalne zapale­nie stawów, toczeń układowy itd.). Gruczoł jest bezboleśnie powiększony. Jest miejscem zwięk­szonej częstości występowania nowotworów. Leczenie polega na stałym uzupełnianiu niedo­borów hormonów tarczycy, a przy podejrzeniu przemiany nowotworowej koniecznym staje się wycięcie gruczołu
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.