HARTNUPA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HARTNUPA CHOROBA

dziedziczne, rzadko występujące zaburzenie wchłaniania niektórych aminokwasów (głównie tryptofanu) z przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się wysypką i wa­dami ośrodkowego układu nerwowego. Nagro­madzone w jelicie, niewchłonięte aminokwasy są rozkładane przez bakterie, a niekiedy szkodli­we, produkty tych przemian są wchłaniane do krwioobiegu. Uszkodzona jest również nerko­wa resorpcja aminokwasów. Wysypka jest naj­intensywniejsza na odsłoniętych częściach ciała. Częste są zaburzenia psychiczne, niedorozwój umysłowy, niski wzrost, bóle głowy, omdlenia. Le­czenie polega na uzupełnianiu aminokwasów w organizmie i ograniczaniu ich ilości w przewodzie pokarmowym przy zastosowaniu specjalnej diety.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.