HAPTOKORRYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HAPTOKORRYNA

glikoproteina produkowa­na przez ślinianki, która pod wpływem zmo­dyfikowania przez enzymy trzustkowe tworzy kompleks z witaminą B12, działając podobnie jak czynnik wewnętrzny z żołądka, transportuje ją do miejsca wchłaniania w końcowym odcin­ku jelita cienkiego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.