HAPTEN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HAPTEN

substancja o niższej w porównaniu z antygenem masie cząsteczkowej, która może, w sposób specyficzny reagować z przeciwcia­łem, ale sama nie może wywoływać produkcji przeciwciał, chyba że jest połączona z inną czą­steczką (np. białko nośnikowe) np. penicylina jest H., który przyłącza się do albumin surowicy krwi (mogą pojawić się objawy uczulenia).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.