HAMOWANIE ZWROTNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HAMOWANIE ZWROTNE

bardzo powszech­ny mechanizm regulacyjny, polegający na zaha­mowaniu wydzielania lub obniżenie poziomu czynnika pobudzającego przez efekt tego po­budzenia. Przykładem jest pobudzenie oddy­chania przez wzrost poziomu dwutlenku węgla w surowicy, co z kolei zmniejsza jego stężenie; innym jest hamowanie wydzielania hormonów uwalniających przez hormony gruczołu doce­lowego (hormon tyreotropowy-TSH, pobudza tarczycę do produkcji hormonów: T3 i T4, a te z kolei hamują wydzielanie TSH).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.