HAMOWANIE RECYPROKALNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HAMOWANIE RECYPROKALNE

wzajemnie hamujące oddziaływanie na siebie ośrodków mózgowych unerwiających mięśnie antagonistyczne. Zapobiega jednoczesnemu kurczeniu się mięśni o przeciwnym działaniu np. pro­stowników i zginaczy stawu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.