HAMOWANIE PRESYNAPTYCZNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HAMOWANIE PRESYNAPTYCZNE

mecha­nizm wygaszania pobudzeń w układzie nerwo­wym, polegający na zmniejszaniu uwalniania neurotransmittera z zakończenia presynaptycznego w następstwie związania się substancji hamującej z receptorem błony presynaptycznej. Na tej zasadzie działają np. enkefaliny (ha­mowanie przewodzenia bólu).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.