HAMARTOMA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HAMARTOMA

guz powstały na skutek ogni­skowego rozrostu komórek i tkanek obecnych w narządzie, jednak bez uformowania typo­wych dla tego narządu struktur. Najczęściej nie ma charakteru nowotworowego (nie daje prze­rzutów ani naciekania), a powstaje na podłożu zaburzenia rozwojowego. Przykładem są guzy płuc zbudowane z tkanek typowych dla oskrze­li, nietworzące typowych rurowatych struktur (układ bezładny), najczęściej z przewagą jednej z tkanek (przewaga chrzestnej).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.