HAMARTIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HAMARTIA

dysembrioplazja; miejscowe za­burzenie rozwojowe polegające na nieprawi­dłowym składzie i układzie (cytoarchitektonice) komórek w danej tkance. Jest wadliwym zesta­wieniem struktur tkankowych w procesie organo-genezy (np. torbielowatość wątroby, rozwijający się fragment tarczycy w nasadzie języka). Może stanowić podłoże do rozwoju nowotworu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.