HALUCYNOIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HALUCYNOIDY

rodzaj zaburzeń psychosen-sorycznych, wrażenia powstające bez bodźców działających z zewnątrz. Doznania te chory oce­nia krytycznie, uważa je za objaw chorobowy. Występują w niektórych przypadkach padacz­ki i guzów mózgu (wyraz zmian organicznych w mózgu). Wrażenia mogą mieć charakter ele­mentarny (błyski, szmery, zapachy, smaki) lub być bardziej złożone np. muzyka, głosy, widok przedmiotów (nienaturalnie powiększonych -makropsja lub pomniejszonych - mikropsja).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.