HALUCYNACJE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HALUCYNACJE

omamy słuchowe, wzroko­we, węchowe i smakowe. Są to wrażenia zmy­słowe powstające bez adekwatnych bodźców z zewnątrz, są jednak odbierane jako odzwier­ciedlenie realnego świata zewnętrznego. Mogą dotyczyć jednego lub wielu zmysłów. Występują w psychozach, majaczeniach, w padaczce, po urazach mózgu, w przypadku stosowania substancji halucynogennych. Omamy poalkoholowe występują po nagłym przerwaniu pi­cia alkoholu, przy długim jego nadużywaniu. Pojawiają się złudzenia i omamy słuchowe, które mogą wzbudzić przerażenie i panikę. W łagodniejszych postaciach występują budzą­ce przestrach marzenia senne. W halucyno­zie (omamach) świadomość nie jest zaburzona. Objawy ustępują po 1 -3 tyg. Od momentu od­stawienia alkoholu. Po ponownym rozpoczęciu picia alkoholu objawy nawracają. Do halucynogenów zaliczamy wiele leków, między inny­mi amfetaminę i jej pochodne.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.