HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA

badanie pobudliwości błędnika, polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a następnie płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu endolimfy w kanałach błędnika). Obser­wuje się w tym czasie charakter wywołanego oczopląsu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.