HALLER ALBRECHT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HALLER ALBRECHT

(1708-1777); właściwie Albert von Haller. Szwajcarski fizjolog, botanik i literat. Jego dorobek naukowy dotyczy anato­mii i fizjologii (jest twórcą tej nazwy, którą objął wszystkie prawidłowe czynności zdrowego or­ganizmu). Jednym z jego największych osiągnięć było odkrycie mechanizmu oddychania. Stwo­rzył pojęcie pobudliwości (mięśnie kurczą się, ponieważ są pobudliwe) i wrażliwości (nerwy są wrażliwe, tzn. mają zdolność odczuwania). Był pierwszym, który spostrzegł, że serce bije samodzielnie, niezależnie od innych organów (głównie mózgu). Siła pobudzające je do pracy znajduje się w samym sercu (automatyzm).

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.