HABITUACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


HABITUACJA

forma uczenia się, polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia synap­tycznego. Umożliwia to ignorowanie powta­rzających się lub ciągłych obojętnych bodźców np. osoby mieszkające w pobliżu torów kolejo­wych przestają słyszeć pociągi. Stanowi ważny mechanizm obronny ustroju przed uciążliwymi bodźcami, które nie zawierają istotnej informa­cji biologicznej.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.