Grypa

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


Grypa

jest chorobą opisywaną od dawna, rozpowszechnioną na całym świecie, na którą każdego roku zapada około 100 milionów ludzi w różnym wieku. Pierwszy opis epidemii grypy pochodzi z 1510 roku. Ostatnia ogromna pandemia grypy, obejmująca obszar wszystkich kontynentów wystąpiła w okresie I wojny światowej. Oblicza się, że zachorowało wtedy prawdopodobnie 550 milionów ludzi, a zmarło około 20 milionów (więcej niż na skutek wszystkich działań wojennych I wojny światowej).
» Wirus grypy.

Grypę powoduje wirus (ortomiksowirus), którego charakterystyczną cechą, wyróżniającą go spośród innych znanych wirusów jest nadzwyczajna zmienność i plastyczność. Wystarczy, aby nastąpiła najdrobniejsza zmiana w budowie łańcucha aminokwasów hemaglutyniny i neuraminidazy, które wchodzą w skład budowy wirusa grypy, aby zaczął w populacji krążyć nowy szczep. Stąd każdego roku mamy do czynienia z innym rodzajem wirusa.
» Jak można się zarazić?

Zakażenie następuje drogą kropelkową, podczas gdy osoba chora np. kaszle. Można się zarazić nawet w trakcie rozmowy lub zwyczajnie przebywając w tym samym pomieszczeniu, co osoba chora – zarazki mogą wnikać do organizmu. Okres wylęgania choroby (od zakażenia do wystąpienia objawów) trwa l do 5 dni.

Biorąc pod uwagę drogi szerzenia się grypy należy podczas epidemii (nasilenia zachorowań) unikać miejsc publicznych takich jak zatłoczone autobusy, sale kinowe czy kawiarnie i dyskoteki. Ochronę stanowi także częste mycie rąk, nie dotykanie oczu czy nosa ręką podczas pobytu poza domem - wirus może pozostawać na klamkach czy innych przedmiotach, skąd łatwo go przenieść na błony śluzowe.
» Kto może zachorować?

Grypa jest chorobą groźną dla każdego, ale najbardziej narażone są dzieci oraz dorośli z chorobami przewlekłymi, szczególnie układu oddechowego, nerek, uszkodzonym lub osłabionym układem odpornościowym, w tym osoby z AIDS, chorzy na astmę, chorzy z nowotworami - infekcja grypowa może u tych osób spowodować zaostrzenie choroby. Według WHO do grupy podwyższonego ryzyka należy zaliczyć także wszystkie osoby powyżej 50 roku życia.

Stan zdrowia oraz wiek chorego mają wpływ na przebieg grypy i powikłania, które mogą wystąpić w czasie choroby. Ciężki przebieg choroby spodziewany jest wśród pacjentów podwyższonego ryzyka, często w grupie tej występują powikłania grypowe. O pacjentach tych należy pamiętać, planując akcję szczepień.
» Objawy grypy.

U 80% zakażonych choroba przebiega bezobjawowo lub jako łagodne „przeziębienie”. W pozostałych przypadkach występują charakterystyczne objawy. Do objawów grypy zalicza się gorączkę, najczęściej wysoką, z dreszczami, często opornie poddającą się leczeniu przeciwgorączkowemu. Chory ma wrażenie ogólnego rozbicia, odczuwa bóle kostne, stawowe i mięśniowe, bóle głowy i karku, bóle gardła, dokuczają objawy nieżytu spojówek i nosa z obfitym śluzowym katarem oraz kaszel, zwykle suchy i napadowy.

Grypa i zwykłe przeziębienie mogą być do siebie podobne. Odróżnienie tych chorób jest bardzo ważne, ponieważ przeziębienie mija bez pozostawienia następstw, a grypa może czasem doprowadzić do poważnych konsekwencji. Gdy więc pojawią się wyżej opisane objawy należy udać się do lekarza.
» Diagnostyka.

Dokładne rozpoznanie opierać się może na wykazaniu wirusa w wymazie z nosa lub gardła, antygenu wirusowego lub kwasu nukleinowego wirusa lub przeciwciał przeciwko wirusowi grypy. Najczęściej jednak lekarz rozpoznaje grypę na podstawie badania pacjenta i rozmowy o objawach (wywiadu lekarskiego).
Zobacz również, zioła Grypa:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.