GUZ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GUZ

(tumor); każde obrzmienie narządu. Może powstać na tle zmian nowotworowych - nowotwór łagodny lub złośliwy, jako guz zapalny będący wynikiem wysięku i nacieku komórkowego (klasyczna cecha zapalenia) lub jako obrzmienie tkanek spowodowane ropniem, wysiękiem, nagromadzeniem powietrza itp. Guz nowotworowy może być określany jako guz pierwotny - pierwotne ognisko nowotworowe, które może dawać odległe przerzuty oraz jako guz przerzutowy powstały wskutek przeniesienia komórek nowotworowych poprzez złuszczenie, drogą naczyń krwionośnych, chłonnych.
Zobacz również, zioła GUZ:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.