GUANOZYNOTRIFOSFORAN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GUANOZYNOTRIFOSFORAN

GTP; nukleotyd purynowy pełniący funkcję przenośnika energii w komórce. Pełni podobne funkcje do adenozynotrifosforanu (ATP) - bierze udział w reakcjach fosforylacji, a także dostarcza energię w procesie translacji, powstaje w cyklu Krebsa.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.