GUANOZYNOMONOFOSFORAN CYKLICZNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GUANOZYNOMONOFOSFORAN CYKLICZNY

cGMP; związek powstający z GTP pod wpływem aktywowanego enzymu cyklazy guanylanowej. W komórce pełni funkcję drugorzędowego przekaźnika pośredniczącego, poprzez aktywację specyficznych zależnych od cGMP kinaz białkowych, w wielu reakcjach wewnątrz komórki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.