GRUPA BALINTA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GRUPA BALINTA

grupa osób związanych zawodowo (np. lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni) spotykających się okresowo i pod kierunkiem psychoterapeuty. Celem spotkań jest analiza problemów, konfliktów związanych z pełnieniem zawodu. Pozwalać to może na usprawnienie pracy, poprawę stosunków na linii pacjent - personel medyczny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.