GRUCZOLAKORAK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GRUCZOLAKORAK

(adenocarcinoma); rak gruczołowy; typ raka różnicującego się w kierunku tkanki gruczołowej. Złośliwość zależy od stopnia dojrzałości histopatologicznej. W zależności od struktur przeważających określany jako gruczolakorak pęcherzykowy, brodawczakowaty, cewkowy, śluzowaciejący, anaplastyczny. Ze względu na małą wrażliwość na rtg i chemioterapię, leczenie głównie operacyjne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.