GRONKOWCE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GRONKOWCE

gram-dodatnie bakterie rozwijające się w warunkach tlenowych i beztlenowych. Gronkowiec złocisty (Staphyloccocus aureus) - wytwarza egzotoksyny i często koagulazę. Jest odpowiedzialny za zakażenia ropne skóry, zakażenia szpitalne (często są to infekcje tzw. MRSA - metycylinooporne - bardzo trudne do wyleczenia), jest głównym czynnikiem patognomicznym zapalenia pourazowego kości. Staphylococcus epidermidis (dawniej Staphylococcus albus) - koagulazoujemny, powoduje ciężkie, oportunistyczne posocznice u wcześniaków i chorych z osłabioną odpornością, chociaż jest stałym składnikiem flory bakteryjnej skóry i błon śluzowych.
Zobacz również, zioła GRONKOWCE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.