GRASICZAK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GRASICZAK

(thymoma); nowotwór złośliwy wywodzący się z nabłonka grasicy. G. może rozwinąć się na całej drodze przemieszczania się zawiązków grasicy, a więc na szyi, w przytarczycach, tarczycy, w śródpiersiu przednim.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.