GRASICA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GRASICA

narząd umiejscowiony w przednim śródpiersiu, za rękojeścią mostka. Rośnie do okresu pokwitania ulegając potem inwolucji i przerastając tkanką tłuszczową. Podstawowymi komórkami grasicy są limfocyty T - tymocyty i komórki nabłonkowe. Przy wrodzonym braku grasicy upośledzona jest odporność komórkowa i prawie całkowicie jest brak gammaglobulin. W stanach przerostu i w nowotworach grasicy, często występuje miastenia, toczeń trzewny, niedokrwistość aplastyczna i inne choroby autoimmunizacyjne ( układ chłonny).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.