GRANULOCYTOPENIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GRANULOCYTOPENIA

neutropenia; zmniejszenie liczby G. obojętnochłonnych poniżej 2500/mm3. W etiologii wyróżnia się: granulocy-topenie wskutek zaburzeń wytwarzania w szpiku kostnym. Przyczyną mogą być uszkodzenia szpiku kostnego np. polekowe, chemiczne, po naświetlaniach, nacieki w szpiku - białaczki, chłoniak złośliwy, zwłóknienie szpiku; granulocytopenic wskutek zwiększonego niszczenia komórek: immunologiczne - spowodowane autoprzeciwciałami lub jako skutek infekcji bakteryjnych i wirusowy. W przypadku znacznej granulocytopenii dochodzi do zakażeń bakteryjnych aż do posocznicy włącznie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.