GOSPODARKA KWASOWO-ZASADOWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GOSPODARKA KWASOWO-ZASADOWA

GOSPODARKA KWASOWO-ZASADOWA
- podstawą fizjologicznego funkcjonowania ustroju jest zachowanie niezmienności stężenia jonów wodorowych we krwi (izohydria), wynosi ono 35-45nmol/l (pH 7,35-7,45). Parametry te zapewniają trzy mechanizmy regulacyjne: wiązanie jonów H przez substancje buforujące krwi i tkanek, oddechowa regulacja wydalania CO,, nerkowa regulacja wydalania H. Zdolność wydalania CO, przez płuca oraz regeneracja jonów HCO, przez nerki, czyli buforowy układ wodorowęglanowy, jest najważniejszym układem buforowym ustroju człowieka. Nerkowa regulacja stężenia jonów wodorowych jest wolniejsza od regulacji oddechowej. W G.K.-Z. wyróżnia się dwa rodzaje zaburzeń: zaburzenia oddechowe i metaboliczne. Zaburzenia oddechowe ulegają wyrównaniu na drodze metabolicznej, a te są wyrównywane na drodze oddechowej. Nie wyrównane zaburzenia G.K.-Z. oznaczają, że pH znajduje się poza zakresem normy. Jeżeli pH jest poniżej dolnej granicy normy określa się je jako kwasica (acydoza) czyli zwiększenie stężenia jonów wodorowych w płynach ustrojowych organizmu. K. wywołana może być zwiększeniem zawartości kwasów lub utratą zasad. Do kwasicy prowadzić może nienaturalny wzrost jonów wodorowych występujący przy cukrzycy oraz przyjmowaniu soli zakwaszających takich jak NHCI i CaCL, które zwiększają ilość HCI w organizmie. Przyczyną acydozy może być również niewydolność chorych nerek do wydalania kwasu. Niezależnie od pochodzęnia acydoza prowadzi do pobudzenia ośrodka oddechowego w mózgu wywołując pogłębienie i przyspieszenie oddechu (tzw. oddech Kussmaula). Wyróżnia się: kwasicę metaboliczną
-uwarunkowaną zaburzeniem metabolizmu; występuje u chorych z nie wyrównaną cukrzycą (acydoza cukrzycowa wynikająca z niedoboru insuliny), w stanach głodzenia, przewlekłym alkoholizmie, we wstrząsie (K. mleczanowa), w zatruciach salicylanami, alkoholem metylowym, przy nadmiernej utracie kationów, bądź zatrzymaniu anionów (np. acydoza nerkowa przy niewydolności nerek), w masywnych biegunkach. Obraz kliniczny charakteryzuje się pogłębionymi oddechami jako wyraz mechanizmu kompensacyjnego; kwasicę oddechową
-występującą w zaburzeniach oddechowych powodujących upośledzenie wydalania dwutlenku węgla przez płuca. Zatrzymany CO, powoduje zwiększenie ilości jonów wodorowęglanowych (HGQ3"), co prowadzi do obniżenia pH osocza. Kwasica oddechowa występuje w uszkodzeniach ośrodka oddechowego oraz w chorobach płuc, prowadzi do hipowentylacji. W obrazie klinicznym występuje osłabienie, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, czasami śpiączka; kwasicę wyrównaną - pH krwi nie ulega zmianie dzięki zwiększonemu wydalaniu równoważników kwasowych przez nerki oraz poprzez wykorzystanie zasobów zasad w organizmie; kwasicę niewyrównaną -w której dochodzi do obniżenia pH krwi powstałego na skutek wyczerpania się mechanizmów kompensacyjnych. Jeżeli pH jest powyżej górnej granicy normy, określa się je jako zasadowica (alkaloza) czyli zmniejszenie stężenia jonów wodorowych w płynach ustrojowych organizmu. Wyróżnia się: zasadowicę metaboliczną - wywołaną przez zwiększenie się w osoczu stężenia jonów HC03" (zwiększenie pH). Powstaje na skutek utraty jonów wodorowych lub niedoboru potasu. Przyczyną mogą być uporczywe wymioty powodujące utratę kwaśnego soku żołądkowego, leki moczopędne. Objawy to: powierzchowne oddychanie, tężyczka, zaburzenia rytmu serca; zasadowicę oddechową - wywołaną nadmierną eliminacją dwutlenku węgla przez płuca, jest wynikiem nadmiernej hiperwentylacji tzn. zbyt szybkich i głębokich oddechów. Najczęściej przyczyny są pochodzenia psychogennego lub spowodowane są zaburzeniami funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Wśród objawów może występować tężyczka, skurcze mięśni, zaburzenia świadomości. Leczenie zaburzeń G. K.-Z. musi być kompleksowe: przyczynowe oraz objawowe poprzez podawanie odpowiednich preparatów farmakologicznych lub prowadzenie oddechu wspomaganego lub kontrolowanego na respiratorze.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.