GORĄCZKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GORĄCZKA

podwyższenie ciepłoty ciała powyżej normy. Jest to jeden z objawów reakcji obronnej ustroju na bodziec szkodliwy. Wyróżnia się szereg rodzajów gorączki, różna jest krzywa G. w przebiegu Ch. zakaźnych. Rodzaje gorączki: gorączka ciągła - dur brzuszny, pneumokokowe zapalenie płuc, płonica, zakażenie wirusem HIV, gorączka prosówkowa; gorączka zwalniająca-gruźlica, Ch. wirusowe np. mononuleoza, ostra gorączka reumatyczna; gorączka przerywana - posocznica, odmiedniczkowe zapalenie nerek; gorączka powrotna - charakteryzuje się okresowymi gwałtownymi napadami, nieregularnymi przerwami - zapalenie pęcherzyka żółciowego, choroby stercza; gorączka falująca - występują nieregularne napady z wolnymi od gorączki przerwami - bruceloza, ziarnica złośliwa; gorączka okresowa, regularna - np. czwartaczka w malarii, gorączka pięciodniowa (okopowa, wołyńska), dur powrotny; stany pod-gorączkowe (poniżej 38°C) - gruźlica, nadczynność tarczycy, robaczyce, bruceloza; wysokie gorączki (ponad 39°C) - posocznice, zakażenia wirusowe (grypa), malaria, grzybice (promienica). Gorączka często towarzyszy innym objawom chorobowym: gorączka z objawami anginowymi - odra, grypa, angina, błonica, płonica, świnka, wąglik, gruźlica; gorączka z bólami mięśniowo stawowymi - Ch. reumatyczna, włośnica, bruceloza, zapalenie kości i stawów, dna moczanowa; gorączka z wysypką - odra, ospa wietrzna, różyczka, mononukleoza, róża; gorączka i biegunka
-salmonelloza, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dur brzuszny, posocznica, amebiozy; gorączka z powiększeniem węzłów chłonnych - róża, mononukleoza, toksoplazmoza, odra, zakażenie wirusem HIV, promienica, ziarnica złośliwa, ostra białaczka; gorączka z objawami mózgowymi - Ch. Heinego Medina, zapalenia opon mózgowych, ropień mózgu; gorączka z żółtaczką - wirusowe zapalenie wątroby (WZVV), mononukleoza, cytomegalia. Używane są też czasami określenia stanów gorączkowych w zależności od regionu gdzie występują: gorączka Plamista Gór Skalistych
-dur kleszczowy, ciężka riketsjoza wywoływana przez Rickettsia rickettsii przenoszone przez kleszcze. Przebieg choroby jest ciężki, objawami: są długotrwała gorączka, wysypka plamista na skórze, światłowstręt, halucynacje i zaburzenia psychiczne; gorączka Lassa - występuje w Afryce Zachodniej, wywoływana przez wirusa Lassa. Niebezpieczna choroba zakaźna wywołana przez wirusa, występująca głównie na obszarach Afryki Środkowej i Zachodniej, przenoszona przez szczury, obarczona wysokim odsetkiem powikłań śmiertelnych. Charakteryzuje się wysoką gorączką, wysypką obejmującą całe ciało oraz dolegliwościami bólowymi jamy brzusznej. Wysypka z czasem przypomina zasinieczenia (wywołane jest to rozpadem krwinek czerwonych). Choroba określana również jako gorączka krwotoczna. Możliwe jest przenoszenie wirusa na drodze kontaktów z osobą zakażoną; gorączka śródziemnomorska - tzw gorączka guzowata. Wywoływana przez riketsje, przenoszona przez kleszcze. Charaktery żuje się dreszczami, wysypką, bólami kończyn Do G. tego typu zaliczana również jest brucełoza wywoływana przez zakażone mleko chorych zwierząt; gorączka wołyńska (gorączfc okopowa, gorączka pięciodniowa). Jest to wy stępująca endemicznie w Europie Wschodnie riketsjoza przenoszona przez wszy. Charakte ryzuje się gorączką pojawiającą się najczęściej co 5 dni i trwającą dwie doby, bólami stawov wysypką i powiększeniem śledziony. W grupie chorób zakaźnych wywoływanych przez drotnoustroje z rodziny Borrelia gorączka o charakterze G. powrotnej w zależności od miejsa gdzie występuje endemicznie określana je; jako - indyjska, kaukaska, północno afrykai ska, hiszpańska.

Zobacz również, zioła GORĄCZKA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.