GOODPASTURE'A ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GOODPASTURE'A ZESPÓŁ

w przypadku ktębuszkowego zapalenia nerek wywołanego przeciwciałami przeciw błonie podstawnej kłębuszka czasami przeciwciała wiążą się również z błoną podstawną pęcherzyków płucnych. Występuje wówczas triada objawów określana jako zespół Goodpasture'a: krwawienia z płuc, szybko postępujące kłębkowe zapalenie nerek i obecność przeciwciał anty-GBM. Choroba zaczyna się najczęściej kaszlem, krwiopluciem, dusznością, sennością i ogólnym osłabieniem. Później pojawiają się objawy nerkowe: krwiomocz, białkomocz, obrzęki, nudności, wymioty. Chorobie mogą towarzyszyć objawy niewydolności nerek. Zalecane jest postępowanie lecznicze lekami: immunosupresyjnymi, sterydami oraz wykonanie plazamferezy jako próby eliminacji autoprzeciwciał będących przyczyną choroby. W ciężkich postaciach rokowanie jest bardzo poważne.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.