GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA

choriongonadotropina; HCG (ang. human chorion gonadotropin); hormon białkowy składający się z 236 reszt aminokwasowych. Jeden z najbardziej aktywnych hormonów peptydowych wytwarzanych u ludzi. Syntetyzowany jest w syncytiotrofoblascie wkrótce po zapłodnieniu. Szczyt stężenia w osoczu, HCG osiąga między 60 a 90 dniem ciąży, ale we krwi matki wykrywany jest już w 6-8 dni po zapłodnieniu. Fakt ten stanowi podstawę immunologicznych testów ciążowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.