GOLEŃ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GOLEŃ

odcinek kończyny dolnej od kolana do stopy; szkielet goleni składa się z kości piszczelowej i strzałkowej. Kość piszczelowa w odcinku bliższym tworzy dolną powierzchnię stawową dla stawu kolanowego, w odcinku dalszym tworzy powierzchnię stawową dla stawu skokowo- goleniowego i przechodzi w kostkę przyśrodkową. Kość strzałkowa położona jest bocznie od kości piszczelowej, jest znacznie cieńsza, nie bierze bezpośredniego udziału w obciążaniu kończyny. Nasada bliższa strzałki
-głowa kości strzałkowej łączy się z kłykciem bocznym piszczeli, koniec dalszy przechodzi w kostkę boczną. W goleni wyróżnia się trzy grupy mięśni: położone na przedniej powierzchni prostowniki, na tylnej zginacze i na bocznej mięśnie strzałkowe. Zachowanie prawidłowych stosunków anatomicznych wszystkich struktur goleni umożliwia właściwą funkcję stawów kolanowego i skokowego i prawidłowy chód. Goleń jest okolicą bardzo narażaną na urazy: zranienia, skręcenia, zwichnięcia, złamania. Leczenie musi likwidować skutki urazu, co często związane jest z koniecznością specjalistycznego leczenia chirurgicznego i ortopedycznego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.