GNIEW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GNIEW

negatywne emocje wyrażane spontanicznie gestami, mimiką, intonacją głosu (np. krzykiem); może nie być okazywany. Czynniki, które wpływają na G. to: poznanie, pobudzenie emocjonalne, psychologiczne, agresywne zachowanie i środowisko. Obserwuje się, że 10% wybuchów gniewu przeistacza się w fizyczną agresję.
Zobacz również, zioła GNIEW:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.